Flag Song of the Bharat Scouts & Guides

Flag Song of the Bharat Scout & Guides

Lyrics

Bharat scout guide jhanda
Uncha sada rahega,
Uncha sada rahega jhanda
Uncha sada rahega.
Neela rang gagan sa vistrut
Bhatru bhav failatha,
Tridal kamal nit teen pratigna onki yad dilate.
Aur chakr kehata hei
Prathipal agey kadam badega.
Uncha sada rahega jhanda
Uncha sada rahega.
Bharat scout rahega.
 

Hindi Lyrics

भारत स्काउट गाइड झंडा ऊँचा सदा रहेगा,
ऊँचा सदा रहेगा à¤à¤‚डा à¤Šà¤à¤šà¤¾ सदा रहेगा.
नीला रंग गगन सा विस्तृत भात्र भाव फैलाता,
त्रिदल कमल नित तीन प्रतिज्ञाओं की याद दिलाता.
और चक्र कहता है प्रतिपल आगे कदम बढेगा,
ऊँचा सदा रहेगा à¤à¤‚डा à¤Šà¤à¤šà¤¾ सदा रहेगा.
भारत स्काउट गाइड झंडा ऊँचा सदा रहेगा.
 

Author : Dayashankar Bhatt
Duration : 40-45 second

Video

Audio

Flag Song – Download