All faith prayer

All faith Prayer
Pratah Smaran:

Pratah smarami ridi sansfuradatma tatvam,
Sat chit sukham paramhansagatim turiyam,
Yat swapna jagar sushuptamavaiti Nityam,
Tad brahma nishkalamaham na cha bhut sanghah…(1)

Pratarbhajami manso vachasamagamyam,
Vacho vibhanti nikhila yadanugrahena,
Yanneti neti vachanair nigamamavochus,
Tam deva deva majamachyuta rahuragryma….(2)

Pratar namami tamaso paramarkavarnam,
Punam sanatana padam purushottamakhyam,
Yasmin idam jagadasheshamashesh murti,
Rajva bhujangmaiva pratibhashitam vai….(3)

Saraswti Vandana:

Ya kundendu tusharahara dhavala, ya shubhravastravrita,
Ya vina brahmachyutashankaraprabhritibhir devaisadavandita.
Sa mam patu saraswati bhagvati, nihshesh jadya paha.

Guru Vandana:

Gurubrahma guruvishnu gurudevo maheshvarah,
Guru sakshat parabrahma, tasmai shri guravenamah.

Ram Dhun:

Raghupati raghav rajaram
Patita pavan sitaram,
Sita ram, sitaram,
Bhaj pyare tu sitaram …. Raghupati
Ishvar allah tere nam
Sabko sanmati de bhagavan ….. Raghupati

Nam Dhun:

Jay bolo sab dharmonki,
Jay bolo sat karmonki,
Jay bolo manavataki,
Jay bolo sab janataki,
Pichhadi koi na jati ho,
Sabase sabaki priti ho,
Desh dharm se niti ho,
Ham sat ke hi sathik ho … Jay bolo
Ham sab kashta uthayenge,
Sab milkar such payenge,
Sab mil prabhugun gayenge,
Satka jas fallayenge … Jay bolo


Individual Prayers:

By a representative of persons belonging to different religious present on the occasion, e.g. Christian, Islam, Hindu, Jain, Buddha, Sikh, Zoroastrians etc. It is a main short prayer from each religion.

all_faith_prayer

Har desh main tu:

Har desh main tu her bhes main tu,
Tere nam anek tu ek hi hai
Teri rang bhumi yeh vishwa bhara
Har khelmen melmen tu hi tu hai
Sagarse utha badal banake,
Badalse futa jal ho karke,
Fir nahar bana nadiyan gahari
Tere bhinna prakar tu ek hi hai… Har desh
Chintise bhi anu-paramanu bana
Sab jiv jagatka rup liya
Kahin parvat vriksha vishal bana
Saundarya tera tu ek hi hai… har desh
Ye divya dikhaya hai jisne
Yah hai gurudevaki purna daya
Tukadya kahe aur na koi dikha
Bas main aur tu sub ek hi hai… Har desh


Vaishnav Jan:

Vaishnav jan to tene kahiye
Je pid parai jane re,
Par dukhe upkar kare toye,
Man abhiman na ane re…
Sakal lokman sahune vande
Ninda na kare keni re,
Vach, kachha, man, nishchal rakhe
Dhan dhan janani teni re… Vaishnav
Sam dreshtine trishna tyagi
Par stri jene mat re,
Jihva thaki asatya na bole
Par dhan nav zale hath re… Vaishnav
Moh maya vyape nahi jene
Dridh vairagya jena manman re,
Ramnam shun tali lagi
Sakal tirath tena tanman re… Vaishnav
Van lobhi ne kapat rahit chhe
Kam krodh nivaryan re,
Bhane narasaio tenun darshan karatan
Kul ikoter taryan re… Vishnav


We shall Overcome:

We shall overcome (3) some day,
O… deep in my heart
I do believe that
We shall overcome some day
We’ll walk hand in hand (3) some day
O ….. deep in my heart ….
We shall live in peace (3) some day
O …. Deep in my heart
That truth will make us free (3) some day
O … deep in my heart
We are not afraid (3) today
O …. Deep in my heart…..

Shanti Path:

Sarvepi sukhinah santu
Sarve santu niramaya,
Sarve bhadrani pashyantu,
Ma kashchit dukhmapnuyat.
Ohm … Shantih …. Shantih …. Shantih