പ്രവേശ്

സ്കൗട്ടിങ്ങിലെ ഒന്നാമത്തെ ചവിട്ടുപടി

ഇടത് കൈ ഹസ്തദാനം

217  ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന ഉപരോധത്തിനൊടുവില്‍  വിജയത്തിന് തുല്യമായ രീതിയില്‍ ചെറുത്തുനിന്ന ബി.പിയുടെ ധൈര്യത്തെ അനുമോദിച്ചുകൊണ്ട് അശാന്‍റി ഗോത്രത്തലവനായ പെരംമ്പേ ധീരന്മാരില്‍ ധീരന്മാര്‍ക്ക്‌ നല്‍കുന്ന ഇടതുകൈ ഹസ്തദാനം ബി.പി…

സ്കൗട്ട് / ഗൈഡ് പ്രതിജ്ഞ

സ്കൗട്ട് പ്രതിജ്ഞ “ദൈവത്തോടും എന്‍റെ രാജ്യത്തോടുമുള്ള എന്‍റെ കടമ നിര്‍വഹിക്കുന്നതിനും മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നതിനും സ്കൗട്ട് നിയമം അനുസരിക്കുന്നതിനും എന്‍റെ കഴിവിന്‍റെ പരമാവധി ചെയ്യുമെന്ന് എന്‍റെ മന്യതയെ മുന്‍നിര്‍ത്തി…