റോവർ റേഞ്ചർ ഓവർനൈറ്റ് ക്യാമ്പ്

റോവർ റേഞ്ചർ ഓവർനൈറ്റ് ക്യാമ്പ്കരിപ്പോൾ ഉപജില്ല അസോസിയേഷൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച റോവർ റേഞ്ചർ ദ്വിദിന സഹവാസക്യാമ്പിൻ്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഭാരത് സ്കൗട്ട്സ് & ഗൈഡ്സ് അസിസ്റ്റൻ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓർഗനൈസിംഗ് കമ്മീഷണർ നൂറുൽ അമീൻ .ടി.പി നിർവ്വഹിച്ചു .കാസർകോഡ് വെച്ച്…

മലയാറ്റൂർ കുരിശുമല റോവർ സർവീസ് മികച്ച രീതിയിൽ മുന്നേറുന്നു.

മലയാറ്റൂർ കുരിശുപള്ളി സർവീസ് ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ 45000/- രൂപ കളഞ്ഞുകിട്ടിയത് ശെരിയായ രീതിയിൽ ആശയവിനിമയം നടത്തി പള്ളിയിൽ ഏല്പിച്ചു മാതൃക കാണിക്കുകയും റോവേഴ്സ്ന്റെ പേരും പ്രശസ്തിയും വാനോളം ഉയർത്തുകയും ചെയ്ത് പ്രിയ സഹോദരൻ യദുവിനും കൂട്ടുകാരനും അഭിനന്ദനങ്ങൾ….. മലയാറ്റൂർ കുരിശുമല സർവീസ് നിടയിൽ….breath…

സ്കൗട്ട് / ഗൈഡ് നിയമം

സ്കൗട്ട് നിയമം 1.    ഒരു സ്കൗട്ട് വിശ്വസ്തനാണ്.2.    ഒരു സ്കൗട്ട് കൂറുള്ളവനാണ്.3.    ഒരു സ്കൗട്ട് എല്ലാവരുടേയും സ്നേഹിതനും മറ്റ് ഓരോ സ്കൗട്ടിന്‍റെയും സഹോദരനുമാണ്.4.    ഒരു സ്കൗട്ട് മര്യാദയുള്ളവനാണ്.5.    ഒരു സ്കൗട്ട് ജന്തുക്കളുടെ സ്നേഹിതനും പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കുന്നവനുമാണ്.6.    ഒരു സ്കൗട്ട് അച്ചടക്കമുള്ളവനും പൊതുമുതൽ…